3. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI 2019

TECHNIKA. CZŁOWIEK. PRZYSZŁOŚĆ.
ZRÓWNOWAŻONE PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW TECHNICZNYCH W ASPEKCIE HUMANISTYCZNYM

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

 • W jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej?
 • W jaki sposób MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii?
 • Jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i  przemysłu, zwłaszcza dla MŚP?

Rozwój nowych produktów – napędzany w szczególności przez daleko idącą zmianę paradygmatu społecznego w kierunku nowych wartości – naznaczony jest obecnie odczuwalną tendencją do większego zrównoważenia. W ujęciu holistycznym, zrównoważone rozwiązania na ogół obejmują znacznie więcej niż tylko ochronę klimatu i środowiska. Odzwierciedlają one raczej nowo wyłaniające się postawy etyczne na wszystkich poziomach znajdowania rozwiązań: nie tylko są skoncentrowane na krótkoterminowym sukcesie i zysku, ale również są ukierunkowane na zrównoważone produkty, które umożliwiają uzyskanie długoterminowej wartości dodatniej jak i umiarkowanego wzrostu i bezpiecznych miejsc pracy.

Zrównoważony rozwój stanie się dominującym tematem strategii innowacji i rozwoju produktów przyszłości dla przemysłu w Europie Środkowej jak i na świecie. Pod względem społeczno-politycznym oznacza to poważne wyzwanie dla wszystkich decydentów z sektora biznesu, nauki i polityki.

Tegoroczny Dzień Innowacji postrzegany jest jako ugruntowana platforma dyskusyjna dla transgranicznego transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i przemysłem, a także polityką i społeczeństwem. Oferuje forum wyznaczające nowe trendy w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju produktów, w szczególności w zakresie oszczędności zasobów i energii.

W przyszłości zrównoważony rozwój będzie w coraz większym stopniu siłą napędową innowacji. W ramach Dnia Innowacji omówione zostaną sposoby wykorzystania globalnych wyzwań jako okazji do trwałej poprawy i wzmocnienia naszej konkurencyjności w Europie Środkowej.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 1

Czwartek 7. Listopada 2019
Rozpoczęcie godz. 14:00

13:30 Rejestracja uczestników
Bufet Kawowy

14:00 Uroczyste otwarcie Dnia Innowacji

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Jakub Mazur
Wiceprezydent Wrocławia

Jana Orlowski
Zastępczyni Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec

Prof. dr inż. Prof. mult. Rudolf Kawalla
Prorektor do Spraw Badań, TU Bergakademie Freiberg

14:30 SESJA 1: Humanistyczne podejście do techniki

Dr hab. Maria Kostyszak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Człowiek w świecie skonstruowanym. Ambiwalencje techniki

Gwendolin Kremer (Kustodia TU Drezno)
„DEAR HUMANS, …“ i „LIGHTER THAN AIR“ – Dyskurs badań artystycznych i naukowych

15:20 Panel prezentacji innowacyjnych projektów z Wrocławia i Drezna

 • Projekt „Mozart” (WCA)
 • Aero Team ILK AGH
 • Projekty Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Projekt artystyczny, Kustodia TU Drezno, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology TU Drezno , Galeria Bautzner69
 • Projekty kół naukowych Politechniki Wrocławskiej
 • Drewno jako lekki materiał konstrukcyjny, Lignoa Leichtbau GmbH
 • Konstrukcje lekkie w produktach zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  Black East GmbH i CarboLife technologies GmbH & Co. KG
 • Technologie magazynowania wodoru, Politechnika Wrocławska i Polski Klaster Technologii Materiałów Kompozytowych
 • Tworzenie sieci w ramach transgranicznego transferu technologii, TRANS3Net i DigiNetPolSax

16:00 Rozmowy R2B (Nauka dla Przemysłu)
Zwiedzanie wybranych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej
lub
Wizyta w Interaktywnym Centrum Nauki Wodnej – Hydropolis

18:00 Oficjalna kolacja dla uczestników kongresu

Politechnika Wrocławska
Budynek H14
Stanisława Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 2

Piątek 8. Listopada 2019
Rozpoczęcie godz. 9:00

9:00 SESJA 2: Wzornictwo a Technika

Dr hab. Piotr Jędrzejewski (ASPWrocław)
Współpraca inżynier-projektant, granice wzajemnego zrozumienia

Markus Trappe (TrappeDesign)
Design Beyond Individuums

Dr Piotr Stocki (ASP Wrocław)
Przykłady współpracy pomiędzy projektantem a inżynierem

Prof. dr Maik Gude (ILK, TU Dresden)
Projektowanie zrównoważone jako wzorzec społeczny i główny czynnik konkurencyjności konstrukcji lekkich

10:20 Panel dyskusyjny: „Człowiek a technika”

Iwona Makowiecka (AHK Wrocław), moderacja

Uczestnicy: Prof. dr Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski), Prof. dr Piotr Jędrzejewski (ASP Wrocław), Prof. dr Maik Gude (TU Dresden), Bogdan Koziar (Preh Car Connect Sp. z o.o.)

11:10 Przerwa kawowa

11:20 SESJA 3: Zrównoważone projektowanie techniczne

Prof. dr Rudolf Kawalla (Leichtbau-Allianz Sachsen)
Przykłady zrównoważonych konstrukcji lekkich – badania i praktyka

Dr Radosław Cieślak (Autodesk Polska)
Projektowanie generatywne i jego przyszłość

Philipp Strobel (Lignoa Leichtbau GmbH)
Potencjał rynkowy MŚP, a zrównoważone konstrukcje lekkie

Dr Jerzy Łątka (Politechnika Wrocławska)
Papier jako zrównoważony materiał konstrukcyjny

12:40 Podsumowanie Kongresu

13:00 Lunch

Politechnika Wrocławska
Budynek H14
Stanisława Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

Kontakt

dr inż. Tadeusz Lewandowski

Politechnika Wrocławska
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z gospodarką

Tel.: +48 71 320 24 65
E-mail: tadeusz.lewandowski@pwr.edu.pl

Uwe Behnisch

Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Tel.: +48 71 337 82 64

Barbara Rogowska

Wrocławskie Centrum Akademickie
Koordynator

Tel.: +48 71 798 13 15
E-mail: barbara.rogowska@um.wroc.pl

dr inż. Albert Langkamp
Technische Universität Dresden
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Tel.: +49 351 463 3 81 51
E-mail: albert.langamp@tu-dresden.de

Patronat

Partnerzy