2. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI 2018

„SPERSONALIZOWANA BIOMEDYCYNA I TECHNOLOGIE MEDYCZNE“

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI łączy przedstawicieli przemysłu, jednostek badawczych i naukowych oraz specjalistów z zakresu transferu wiedzy i technologii w dziedzinie SPERSONALIZOWANEJ BIOMEDYCYNY I TECHNOLOGII MEDYCZNYCH z Polski oraz Saksonii, w platformę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Celem jest skuteczne i trwałe rozwijanie współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i rozwoju. Równie ważna jest wspólna inicjacja działań prowadzących do rozwoju gospodarczego regionu oraz konkurencyjnych na arenie międzynarodowej rozwiązań.

Przepisem na sukces w tym przypadku jest znacząca różnorodność uczestników zarówno z Polski, jak i Saksonii, a także skupienie się na kluczowych tematach badawczych. Naukowcy prezentują swoje nowe rozwiązania i spostrzeżenia, firmy dyskutują o możliwościach i przeszkodach we wdrażaniu innowacji, zaś eksperci z zakresu transferu wskazują na możliwości współpracy przedstawiając najlepsze przykłady pomyślnych projektów badawczych. Wsparcie stanowią również przedstawiciele ministerstw poprzez prezentacje warunków ramowych i możliwości finansowania wspólnych przedsięwzięć.

OTWARCIE SAKSOŃSKO-POLSKIEGO DNIA INNOWACJI

Środa 19. Września 2018
Rozpoczęcie godz. 19:00

Powitanie

Uwe Behnisch
Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Słowo powitalne

Barbara Klepsch
Saksońska Minister ds. Socjalnych i Ochrony Konsumenta

Jana Orlowski
Zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Dr Paweł Wróblewski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Rödel
Prorektor ds. badań naukowych, Technische Universität Dresden

Keynote

„Modern Biomedical Engineering in Personalized Medicine”
Prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska
Kierownik katedry Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Wrocławska

 Spotkanie wieczorne

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
Rynek 7, 50-106 Wrocław

Źródło: Frank Thomas

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

Czwartek 20. Września 2018
Rozpoczęcie godz. 9:00

8:30 Rejestracja

9:00 Powitanie

Uwe Behnisch
Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu 

Słowo Powitalne

Prof. Dr hab. Piotr Ponikowski
Prorektor ds. Nauki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Prof. Dr. med. dent. Christian Hannig
Dziekan kierunku stomatologia na Wydziale Lekarskim, Technische Universtität Dresden 

Moderacja

Prof. Dr.-Ing. Niels Modler
Członek zarządu Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, Technische Universtität Dresden 

9:20 Część I: Możliwości rynku medycznego i szanse

„Możliwości rynkowe w spersonalizowanej medycynie i technologiach medycznych“

Adrian Szulczyński
Prezes Zarządu, Grupa casusBTL Sp. Z o. o.

9:50 Prezentacje Best-Practice

„Budowanie mostów – w jaki sposób klastry wspierają rozwój wyrobów medycznych i biomedyczny“

André Hofmann
Prezes Zarządu, Biosaxony GmbH

„Zastosowanie drukowanych modeli 3D w planowaniu zabiegów rekonstrukcyjnych w obszarze głowy i szyi“

Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Szczepanik
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

10:30 Przerwa

11:00 Round Table Workshops A

Round Table Workshop 1 Round Table Workshop 2 Round Table Workshop 3
Czy rynek niemiecki oferuje to, czego potrzebuje polski rynek i odwrotnie? Potencjalne synergie i perspektywy rozwoju w Polsce i Saksonii. Digitalizacji w medycynie. Ryzyka i możliwości. Konkurencyjność: inkubatory, akceleratory, wsparcie dla start-up. Co oferują Saksonia i Polska?

12:15 Przerwa obiadowa

13:00 Część II: Współpraca transgraniczna

„Wartość dodana dzięki współpracy
międzynarodowej“

Paweł Kulbiński
Prokurent DREBERIS Sp. z o.o., Doradca Zarządu

13:30 Prezentacje Best-Practice

„Zdrowe dzieci – Zdrowa Europa; Wielka nauka
dla małych pacjentów“

Dr.-Ing. Grzegorz Śliwiński
Kierownik grupy roboczej,
Instytut Inżynierii Biomedycznej, Technische Universität Dresden

„3D Dent‘ is ready for Deep Learning: First European Dental Platform for Transregional Digitalization. Case Study based on cooperation Poland with Saxony“

Prof. Dr. med. dent. Tomasz Gedrange
Dyrektor Polikliniki Ortodoncji, Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Karol Kozak
Kierownik Dental-Med, e-Health, Informatyka dla Medycyny, Technische Universität Dresden

14:00 Przerwa

14:30 Round Table Workshops B

Round Table Workshop 4
Round Table Workshops 5 Round Table Workshops 6
Narzędzia współpracy: instrumenty finansowania i programy strukturalne. Trudności współpracy. Jakie przeszkody należy pokonać? Potencjał współpracy. Nad czym teraz pracujemy? Jak możemy zmierzyć nasz sukces?

15:45 Podsumowanie

16:30 Zakończenie Dnia Innowacji

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Inne wydarzenia

Kontakt

Maike Heitkamp-Mai

Technische Universität Dresden
Instytut Konstrukcji Lekkich i Technologii Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Telefon: +49 351 463 37956

E-Mail: innovationstag@mailbox.tu-dresden.de

Uwe Behnisch

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Telefon: +48 71 337-8264

Dr. Albert Langkamp

Technische Universität Dresden
Instytut Konstrukcji Lekkich i Technologii Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Telefon: +49 351 463 38151

Patronat

Partnerzy