4. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU
Elastyczny – cyfrowy – zrównoważony

Toczące się obecnie w całym społeczeństwie dyskusje na temat pilnie potrzebnych działań na rzecz kompleksowej ochrony klimatu i ochrony zasobów naturalnych podkreślają potrzebę trwałego zwiększenia efektywności energetycznej i efektywności wykorzystania zasobów w istniejących i przyszłych technicznych procesach produkcyjnych. Jednocześnie szybka cyfryzacja gospodarki – podsumowana w ramach Przemysłu 4.0 oraz Internetu rzeczy (IoT) w połączeniu z nowymi możliwościami sztucznej inteligencji (AI) – zasadniczo zmienia sposób produkcji i pracy. Nie należy zapominać, że fabryka przyszłości to także system społeczny, w którego centrum znajdują się ludzie. Oznacza to, że ważne są także akceptacja, znaczenie, sprawiedliwość społeczna i korzyści dla społeczeństwa. Tylko socjotechniczne spojrzenie systemowe na środowisko produkcyjne może przynieść trwałe rezultaty.

IV Polsko-Saksoński Dzień Innowacji dotyczy megatrendów zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, a w tym roku koncentruje się na temacie zrównoważonych ekologicznie, ekonomicznie i społecznie technologii produkcji innowacyjnych produktów. W tym celu Dzień Innowacji łączy naukowców, firmy i podmioty zajmujące się transferem technologii z Polski i Saksonii, tworząc konkurencyjną na skalę międzynarodową sieć. Celem jest skuteczne i trwałe rozszerzenie współpracy między krajami sąsiadującymi w dziedzinie badań i rozwoju. Wspólnie mają być rozwijane zarówno impulsy dla wzrostu regionu, jak i konkurencyjne w skali międzynarodowej rozwiązania w zakresie zmian społecznych.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

  • W jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej?
  • W jaki sposób MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii?
  • Jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i  przemysłu, zwłaszcza dla MŚP?

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 1

Czwartek 15. Września 2022

12:00 Rejestracja uczestników oraz bufet kawowy

13:00 Uroczyste otwarcie 4. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

Prof. Arkadiusz Wójs
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Michael Kretschmer
Premier Saksonii

Jakub Mazur
Wiceprezydent Wrocławia

Martin Kremer
Konsul Generalny Niemiec

Prof. Ronald Tetzlaff
Prorektor Technische Universität Dresden

Prof. Bartłomiej Nita
Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Przemysław Bożek
Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

14:00 Odnowienie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a Technische Universität Dresden

14:10 Przerwa kawowa

14:30 Sesja 1: Przyszłość kształtuje się już teraz – potencjał współpracy sąsiedzkiej

Współpraca Saksońsko-Polska
Prof. Jacek Reiner, Politechnika Wrocławska, Prof. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska

Zmiany strukturalne w regionach energetycznych
Prof. Michael Beckmann, Technische Universität Dresden

Gazy odnawialne jako alternatywa w transformacji energetycznej polskiego przemysłu
Dr Adam Węgrzyn, Instytut Zrównoważonego Gospodarowania Energią, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tworzenie wartości z materiałów odpadowych: Potencjał i znaczenie przemysłu cyrkularnego
Dr Franziska Lederer, Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Firmy transgraniczne – kluczowi partnerzy we współpracy sąsiedzkiej
Thorsten Hirsch, Małgorzata Marszałkowska, Siemens Sp. z o.o.

16:00 – 18:00 Rozmowy B2B, R2B i stoły tematyczne

16:30 Zwiedzanie Hydropolis we Wrocławiu (po wcześniejszej rejestracji)

18:00 – 21:00 Bankiet z oprawą muzyczną

Kwartet skrzypcowo-saksofonowy Szkoły Muzycznej Podwale z Wrocławia

Politechnika Wrocławska
Budynek H14
Stanisława Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 2

Piątek 16. Września 2022

9:00 Otwarcie 2. Dnia

9:05 Sesja 2: Wyzwania dla zrównoważonego przemysłu środkowoeuropejskiego

Zrównoważony rozwój jako szczególne wyzwanie dla MŚP działających w łańcuchu dostaw
Dirk Vogel, AMZ Sachsen

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw – szanse, zagrożenia i obszary współpracy międzypaństwowej
Dr Rafał Trzaska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Otwarte innowacje – jak przedsiębiorstwa mogą wykorzystać potencjał tej idei
Dr Joanna Helman, Politechnika Wrocławska

Innowacyjne rozwiązania gospodarki cyrkularnej w odpowiedzi na rosnącą złożoność materiałową produktów
Dr Isabelle Roth-Panke, Prof. Lothar Kroll, Leichtbau-Allianz Sachsen e.V., Technische Universität Chemnitz

10:40 Przerwa kawowa

11:00 Słowo powitalne

Mathias Weilandt
Sekretarz stanu i szef gabinetu w Saksońskim Ministerstwie Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równości

11:15 Transfer przez młode głowy– Prezentacja innowacyjnych projektów z Polski i Saksonii

11:40 Sesja 3: Silne MŚP jako gwarancja stabilnej i zrównoważonej Europy

Współpraca Klastrów Technologicznych PL-DE w programach B+R UE (Cornet)
Dr Mariusz Frankiewicz, Politechnika Wrocławska

Approaches for the fast and agile development of sustainable products for rapidly and seriously changing markets
Alexander Pabst, Rolls-Royce Electrical

Wyzwania w digitalizacji MŚP produkcyjnych.
Transformacja, tranzycja i skalowanie biznesu a Przemysł 4.0
Radoslaw Kotewicz, COMARCH Technologies

European Digital Innovation Hub (EDIH) – One-Stop Shop enabling SMEs to dynamically face digital challenges
Ewa Mikos-Romanowicz, Siemens Sp. z o.o.

13:00 Podsumowanie i zakończenie 4. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

Prof. Maik Gude, Technische Universität Dresden, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik

13:10 Bufet obiadowy

Politechnika Wrocławska
Budynek H14
Stanisława Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

Program

Program Dnia Innowacji znajduje się pod następującym linkiem:

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa pod następującym linkiem:

Kontakt

Dr inż. Tadeusz Lewandowski
Politechnika Wrocławska
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z gospodarką

Tel.: +48 71 320 24 65
E-mail: tadeusz.lewandowski@pwr.edu.pl

Thomas Guddat
Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Tel.: +48 71 313 11 60

Barbara Rogowska
Wrocławskie Centrum Akademickie
Koordynator

Tel.: +48 71 798 13 15
E-mail: barbara.rogowska@um.wroc.pl

Maike Heitkamp-Mai
Referent ds. międzynarodowych

Technische Universität Dresden
Obszar Nauk inżynieryjnych

Telefon: +49 351 463 33981
E-mail: maike.heitkamp-mai@tu-dresden.de

Dr Albert Langkamp
Technische Universität Dresden
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Telefon: +49 351 463 38151
E-mail: albert.langkamp@tu-dresden.de

Partnerzy