5. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonej mobilności

Mobilność znajduje się w centrum dyskursu społecznego i jest przedmiotem wielu badań ze względu na toczącą się ogólnoświatową debatę na temat globalnego ocieplenia i niedoboru surowców, ale także z powodu problemu przeciążenia wielu systemów transportowych. Jednocześnie mobilność, będąca wyrazem wolności i niezależności, stanowi podstawową potrzebę i prawo każdego człowieka, tworzy dobrobyt i jest warunkiem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomimo postępu technicznego, zwłaszcza w zakresie elektryfikacji układów napędowych, mobilność pozostaje jednym z największych emitentów CO2. Jeśli chodzi o przeciążenie infrastruktury transportowej, sytuacja uległa nawet pogorszeniu.

Złożoność systemów technicznych, jak i trudności z wprowadzeniem ich na rynek nie sprzyjają rozwojowi innowacji. Wprowadzenie zmian niezbędnych do rozładowania przeciążonej infrastruktury utrudnia ponadto system transportu indywidualnego, który ewoluował przez dziesięciolecia, zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym.

Istniejący dylemat pomiędzy minimalizacją wpływu transportu na środowisko, a potrzebą trwałego rozwoju zrównoważonej mobilności przy jednoczesnym zachowaniu swobód osobistych jest tematem 5. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

  • W jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej?
  • W jaki sposób MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii?
  • Jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i  przemysłu, zwłaszcza dla MŚP?

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 1

Czwartek 21. Września 2023

12:00 Rejestracja uczestników oraz bufet kawowy

13:00 Uroczyste otwarcie 5. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

Dirk Hilbert
Prezydent Drezna

Jakub Mazur
Wiceprezydent Wrocławia

Prof. Ronald Tetzlaff
Prorektor Technische Universität Dresden

Prof. Dariusz Łydżba
Prorektor Politechniki Wrocławskiej

14:30 Sesja 1: Istniejące potencjały innowacyjnych technologii dla mobilności przyjaznej dla klimatu i zasobów

Technologie konstrukcji lekkich jako siła napędowa zrównoważonej mobilności
Prof. Maik Gude, Technische Universität Dresden

Perspektywy rozwoju układów napędowych dla zrównoważonej mobilności
Prof. Zbigniew Sroka, Politechnika Wrocławska

Rozwój systemów hybrydowo-elektrycznych i elektrycznych dla sektora mobilności
Heiko Witte, Center for hybrid-electric systems Cottbus

Mobilność miejska i zrównoważony rozwój miast na tle transformacji cyfrowej
Prof. Agnieszka Tubis, Politechnika Wrocławska

16:00 – 18:00 Rozmowy B2B, R2B i stoły tematyczne

Podczas rozmów B2B, R2B oraz stołów tematycznych będzie można omówić konkretne obszary innowacji w celu zidentyfikowania możliwych programów badawczych i utworzenia konsorcjów zainteresowanych złożeniem wniosków projektowych lub zainicjowania grup do współpracy długoterminowej.
W tym roku planowane są następujące stoły tematyczne:
Stół tematyczny 1: Nowe technologie na rzecz zrównoważonej mobilności.
Stół tematyczny 2: Zmieniające się produkty, np. pojazdy z alternatywnymi systemami napędowymi.
Stół tematyczny 3: Zmieniające się systemy transportowe.
Stół tematyczny 4: Wykwalifikowani pracownicy: zabezpieczanie i pozyskiwanie nowych pracowników.
Stół tematyczny 5: Sieci badawcze na rzecz silnej Europy Środkowej.

18:00 – 21:00 Bankiet z oprawą muzyczną

Muzeum Miejskie Drezna
Wilsdruffer Straße 2
01067 Drezno

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 2

Piątek 22. Września 2023

9:00 Otwarcie 2. dnia

9:05 Słowo powitalne

Katja Meier
Minister ds. sprawiedliwości i demokracji, Europy i równości, Saksońskie Ministerstwo ds. sprawiedliwości

9:15 Sesja 2: Znaczenie zrównoważonej mobilności dla Europy Środkowej jako lokalizacji przemysłowej, zwłaszcza dla MŚP

Innowacyjna infrastruktura badawcza dla połączonej i zautomatyzowanej jazdy w Hoyerswerda
Anett Ludwig, Technische Universität Dresden, Katedra Nauk o Transporcie „Friedrich List“

Zagospodarowanie potencjału innowacyjnych technologii dla mobilności przyjaznej dla klimatu i zasobów na przykładzie inicjatywy MinGenTec w regionie Łużyc
Arkadiusz Żurek, Izba Przemysłowo – Handlowa IHK Cottbus

Od innowacji do zrównoważonego rozwoju: Jak sieci kontaktów pomagają wykorzystać potencjał innowacyjnych technologii na rzecz mobilności przyjaznej dla klimatu i zasobów
Dr Andrzej Czulak, Polski Klaster Technologii Kompozytowych
Dr Thomas Heber,
Composites United e.V.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonych dostaw ostatniej mili w mieście
Prof. Maja Kiba-Janiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11:00 Young Innovators– Prezentacja innowacyjnych projektów z Polski i Saksonii

12:00 Sesja 3: Budowanie świadomości potrzeby zmian w mobilności przyszłości

Psycholgicznie i społeczne wymiary mobilności człowieka
Prof. Dariusz Galasiński, Uniwersytet Wrocławski

Innowacje w lokalnym kolejowym transporcie pasażerskim z perspektywy zarządu transportu publicznego
Martin Arnhold, Stowarzyszenie Transportowe Górnej Łaby (VVO)

Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie Smart City i Smart Mobility w 2023 roku i perspektywy na przyszłość
Agata Reichel-Tomczak, DREBERIS GmbH

13:00 Podsumowanie i zakończenie 5. Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

13:10 Bufet obiadowy

Muzeum Miejskie Drezna
Wilsdruffer Straße 2
01067 Drezno

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem następującego adresu e-mail:

innovationstag@mailbox.tu-dresden.de

Kontakt

Dr inż. Tadeusz Lewandowski
Politechnika Wrocławska
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z gospodarką

Tel.: +48 71 320 24 65
E-mail: tadeusz.lewandowski@pwr.edu.pl

Anna Leniart
Dyrektorka Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Tel.: +48 512 061 600

Barbara Rogowska
Wrocławskie Centrum Akademickie
Koordynator

Tel.: +48 71 798 13 15
E-mail: barbara.rogowska@um.wroc.pl

Dr Albert Langkamp
Technische Universität Dresden
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Telefon: +49 351 463 38151
E-mail: albert.langkamp@tu-dresden.de

Partnerzy

Projekt ten jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Wolne Państwo Saksonia w ramach Strategii Doskonałości Rządu Federalnego i Krajów Związkowych.