SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI 2017

ELEKTROMOBILNOŚĆ: SIECI R&T JAKO SIŁY NAPĘDOWE INNOWACJI

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI łączy przedstawicieli przemysłu, jednostek badawczych i naukowych oraz specjalistów z zakresu transferu wiedzy i technologii w dziedzinie elektromobilności z Polski oraz Saksonii, w platformę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Celem jest skuteczne i trwałe rozwijanie współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i rozwoju. Równie ważna jest wspólna inicjacja działań prowadzących do rozwoju gospodarczego regionu oraz konkurencyjnych na arenie miedzynarodowej rozwiązań.

Przepisem na sukces w tym przypadku jest znaczącą różnorodność uczestników zarówno z Polski, jak i Saksonii, a także skupienie się na kluczowych tematach badawczych. Naukowcy prezentują swoje nowe rozwiązania i spostrzeżenia, firmy dyskutują o możliwościach i przeszkodach we wdrażaniu innowacji, zaś eksperci z zakresu transferu wskazują na możliwości współpracy przedstawiając najlepsze przykłady pomyślnych projektów badawczych. Wsparcie stanowią rownież przedstawiciele ministerstw poprzez prezentacje warunków ramowych i możliwości finansowania wspólnych przedsięwzięć.

Impressionen

OTWARCIE SAKSOŃSKO-POLSKIEGO DNIA INNOWACJI

Czwartek 21. Września 2017
Rozpoczęcie godz. 19:00

Powitanie

Uwe Behnisch
Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Słowo powitalne

Christiane Botschen
Zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Dr. Maciej Zathej
Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

Prof. Gerhard Rödel
Prorektor ds. Badań Naukowych, Technische Universität Dresden

Keynote

Wynalazek szuka innowacji … znaczenie bezgranicznego transferu wiedzy oraz technologii na rzecz zrównoważonej industralizacji
Prof. Hubert Jäger
Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Technische Universität Dresden

Spotkanie wieczorne

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
Rynek 7, 50-106 Wrocław

Źródło: Frank Thomas

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

Piątek 22. Września 2017
Rozpoczęcie godz. 9:00

8:30 Rejestracja

9:00 Powitanie

Uwe Behnisch
Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Słowo powitalne

Dr. Jacek Ossowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Prof. Hans Müller-Steinhagen
Rektor Technische Universität Dresden

Wprowadzenie

Christiane Bach-Kaienburg
Kierownik Transfer Office, Technische Universität Dresden

9:40 Rozwój nowych modeli współpracy

Możliwości finansowania w ramach programu EFRE
Prof. Maciej Chorowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Promowanie studenckich spółek typu Spin-Off
Prof. Tadeusz Uhl
Instytut Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

FOREL – Otwarta platforma rozwoju zaawansowanych technologii lekkich systemów konstrukcyjnych dla przyszłych pojazdów elektrycznych
Prof. Maik Gude
Instytut Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Technische Universität Dresden

10:40 Przerwa

11:00 Budowa sieci w transferze technologii z uczelni i jednostek specjalizujacych się w transferze

Komercjalizacja wiedzy, kształtowanie przyszłości
Dr. Ulf Martin
Dyrektor zarządzający Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH, TUDAG-Gruppe

Tworzenie oraz rozbudowa sieci klastrów technologicznych
Prof. Hubert  Jäger
Prezes zarządu Carbon Composites e.V.
Dr. Andrzej Czulak
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju NEW ERA MATERIALS Sp. z o.o.

12:00 Zawiadomienie o powołaniu Polski Klaster Technologii Kompozytocwych

12:10 Poszerzanie strategicznych kooperacji

Fraunhofer Project Centre w ramach CAMT
Prof. Edward Chlebus
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Politechnika Wrocławska

Saksoński Sojusz na rzecz technologii dla efektywnego wykorzystania materiałów i zasobów – AMARETO
Prof. Matthias Putz
Kierownik Instytutu, Zakład Obrabiarek, Systemów Produkcyjnych i Technologi Obróbki Skrawaniem, Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
Dr. Philipp Klimant
Koordynator lokalny AMARETO, Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik und Technische Universität Chemnitz

12:50 Przerwa obiadowa

13:30 Współpraca pomiędzy nauką i przemysłem w regionach przygranicznych

Możliwości finansowania w regionach przygranicznych
Paweł Kurant
Dyrektor Zarządzający, Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020

InnoCoopPolSax – Wspieranie współpracy transgranicznej sprzyjającej innowacji w obszarze pogranicza polsko-saksońskiego
Anna Kurzynoga
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

14:10 Przerwa

14:30 Saksońsko-Polska platforma Platforma xborderinnovation.eu

Wrap up
Christian Bruchatz
Centrum Synergicznego Rozwoju, Technische Universität Dresden

14:50 Pożegnanie

Uwe Behnisch
Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

15:00 Zakończenie Dnia Innowacji

15:30 Otwarcie wystawy naukowej Dresden Concept na Placu Solnym we Wrocławiu

 

Nowy Ratusz we Wrocławiu
Sala sesyjna rady miejskiej
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

Źródło: Andrzej Otrębski

Inne wydarzenia

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować o dwóch kolejnych wydarzeniach flankujących SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

Kontakt

Larisa Zaburdaeva

Technische Universität Dresden
Transfer Office

Telefon: +49 351 463 39523

E-Mail: innovationstag@mailbox.tu-dresden.de

Uwe Behnisch

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Telefon: +48 71 337-8264

Dr.-Ing. Albert Langkamp

Technische Universität Dresden
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Telefon: +49 351 463 38151

Patronat

Partnerzy