2. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

PERSONALIZOWANA BIOMEDYCYNA I TECHNOLOGIE MEDYCZNE

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI łączy przedstawicieli przemysłu, jednostek badawczych i naukowych oraz specjalistów z zakresu transferu wiedzy i technologii w dziedzinie elektromobilności z Polski oraz Saksonii, w platformę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Celem jest skuteczne i trwałe rozwijanie współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i rozwoju. Równie ważna jest wspólna inicjacja działań prowadzących do rozwoju gospodarczego regionu oraz konkurencyjnych na arenie miedzynarodowej rozwiązań.

Przepisem na sukces w tym przypadku jest znaczącą różnorodność uczestników zarówno z Polski, jak i Saksonii, a także skupienie się na kluczowych tematach badawczych. Naukowcy prezentują swoje nowe rozwiązania i spostrzeżenia, firmy dyskutują o możliwościach i przeszkodach we wdrażaniu innowacji, zaś eksperci z zakresu transferu wskazują na możliwości współpracy przedstawiając najlepsze przykłady pomyślnych projektów badawczych. Wsparcie stanowią rownież przedstawiciele ministerstw poprzez prezentacje warunków ramowych i możliwości finansowania wspólnych przedsięwzięć.

OTWARCIE SAKSOŃSKO-POLSKIEGO DNIA INNOWACJI

Środa 19. Września 2018

 

Informacje dostępne wkrótce

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu
Rynek 7, 50-106 Wrocław

Źródło: Frank Thomas

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

Czwartek 20. Września 2018
Rozpoczęcie godz. 9:00

Personalizowana Biomedycyna oraz Technologie Medyczne posiadają, w przeciwieństwie do medycyny konwencjonalnej, wiele zalet oraz zasadniczą przewagę. Poprzez podejmowanie działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb Pacjenta oraz jego obecnej sytuacji zdrowotnej zapewniają nie tylko większa skuteczność, ale i pozytywne efekt psychologiczny.

Tradycyjna medycyna bazowała dotychczas na rozwiązaniach ogólnych, które u niektórych Pacjentów mogły nie zapewnić oczekiwanych efektów terapeutycznych. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biomedycyny i technologi medycznych umożliwiają natomiast ogromne postępy w zakresie indywidualnego zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Głównym warunkiem do implementacji personalizowanej medycyny są dalsze postępy w dziedzinie generowania danych oraz informacji na temat stanu pacjenta. Jednakże, wraz ze zwiększeniem jakości oraz ilości gromadzonych danych utrudniona jest ich analiza, oraz interpretacja. Dzięki nowym metodom analizy danych i rozszerzonym możliwościom, które towarzyszą rosnącej cyfryzacji, można uzyskać znacznie lepsze informacje na podstawie uzyskanych danych. Ponadto nowe technologie w dziedzinie materiałów i procesów często umożliwiają przełożenie zdobytej wiedzy na spersonalizowaną opiekę nad pacjentem. Jednym z przykładów jest produkcja generatywna, która uzyskała już wysoki priorytet w dziedzinie protetyki.

Zwłaszcza w przypadku MŚP ta sytuacja oferuje daleko idące możliwości inicjowania i rozwoju rentownych modeli biznesowych. Aktualnym wyzwaniem jest odpowiednie wykorzystanie innowacyjnego potencjału badań we współpracy z podmiotami zajmującymi się biomedycyną i technologiami medycznymi.

Długoletnia współpraca pomiędzy Saksonią i Polską w dziedzinie medycyny jest, zwłaszcza w odniesieniu do prowadzenia, wdrażania i wykorzystywania wyników badań, jest niezwykle udana. Wynika to często z bardzo odmiennych struktur rynkowych w Polsce i Niemczech.

Saksońsko-Polski Dzień Innowacji 2018, nawiązując do aktualnego rozwoju, łączy naukowców, przedsiębiorców oraz specjalistów z zakresu transferu wiedzy i technologii z Polski i Saksonii w dziedzinie personalizowanej biomedycyny i technologii medycznych w celu wspierania skutecznego i zrównoważonego rozwoju współpracy transgranicznej. Tak więc Saksońsko-Polski Dzień Innowacji 2018 udostępnia platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, ukazywania możliwości finansowania oraz prezentacji sukcesów.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

Program

Rejestracja

Liczba uczestników jest ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 14. Sierpnia 2018r. oraz rejestrację za pomocą naszego formularza rejestracyjnego.

Inne wydarzenia

Kontakt

Maike Heitkamp-Mai

Technische Universität Dresden
Instytut Konstrukcji Lekkich i Technologii Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Telefon: +49 351 463 37956

E-Mail: innovationstag@mailbox.tu-dresden.de

Uwe Behnisch

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Telefon: +48 71 337-8264

Dr. Albert Langkamp

Technische Universität Dresden
Instytut Konstrukcji Lekkich i Technologii Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Telefon: +49 351 463 38151

Patronat

Partnerzy