Save the Date

19 - 20 września we Wrocławiu

6. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

Sztuczna inteligencja dla globalnych wyzwań

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wytyczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych stanowi obecnie uznawany na całym świecie punkt odniesienia dla transformacji naszych społeczeństw. Zgodnie z tymi celami Unia Europejska zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz zrównoważonego, sprawiedliwego i konkurencyjnego rozwoju. Dla UE kluczowe są technologie cyfrowe, które zapewniają narzędzia działające jako katalizator zrównoważonych zmian. W związku z tym UE postrzega transformację cyfrową jako fundament procesu przemian i określiła niezbędne środki w swoim dokumencie strategicznym „W kierunku zielonej i cyfrowej przyszłości” (DOI: 10.2760/977331). W dokumencie tym sztuczna inteligencja została opisana jako jedna z kluczowych technologii dla przeprowadzenia tej transformacji.

Szósty Saksońsko-Polski Dzień Innowacji poświęcony będzie zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do osiągania celów zrównoważonego rozwoju i  potencjałowi w mierzeniu się z czekającymi nas wyzwaniami w tym obszarze. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie wielowarstwowych i konkretnych przykładów z zakresu:

  • Zdrowie i jakość życia,
  • Społeczeństwo i zrównoważony wzrost,
  • Klimat i zasoby.

Dzień Innowacji skupi się w szczególności na ekonomicznym znaczeniu metod sztucznej inteligencji dla firm, a zwłaszcza MŚP.

W szczególności przedstawione zostaną potencjał innowacyjny i specyficzne możliwości polsko-saksońskiego regionu naukowo-gospodarczego do rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji i ich wdrażania w praktycznych zastosowaniach i procesach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

  • W jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej?
  • W jaki sposób MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii?
  • Jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i  przemysłu, zwłaszcza dla MŚP?

Dzień Innowacji zgromadzi wokół tego ważnego tematu polskich i saksońskich naukowców i naukowczynie, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie oraz podmioty zajmujące się transferem technologii, dając im przestrzeń do tworzenia konkurencyjnej sieci w wymiarze międzynarodowym.

Celem konferencji jest skuteczne i trwałe rozszerzenie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju między krajami sąsiadującymi. Wydarzenie ma dać impuls do rozwoju regionu i przyczynić się do opracowania konkurencyjnych w skali międzynarodowej rozwiązań na rzecz zmian społecznych.

W ten sposób Saksońsko-Polski Dzień Innowacji, którego trzonem jest partnerstwo Wrocławia i Drezna, wnosi trwały wkład we wzmocnienie potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowej oraz w promowanie internacjonalizacji systemu innowacji.

Liczymy na Państwa obecność.

Ankieta

Ankietę na temat doświadczeń i oczekiwań związanych z Saksońsko-Polskim Dniem Innowacji znajduje się pod następującym linkiem:

https://ankieta.wcss.pl/index.php/345792

Czekamy na Państwa opinie!

Kontakt

Dr inż. Tadeusz Lewandowski
Politechnika Wrocławska
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z gospodarką

Tel.: +48 71 320 24 65
E-mail: tadeusz.lewandowski@pwr.edu.pl

Anna Leniart
Dyrektorka Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Tel.: +48 512 061 600

Barbara Rogowska
Wrocławskie Centrum Akademickie
Koordynator

Tel.: +48 71 798 13 15
E-mail: barbara.rogowska@um.wroc.pl

Dr Albert Langkamp
Technische Universität Dresden
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Telefon: +49 351 463 38151
E-mail: albert.langkamp@tu-dresden.de

Partnerzy

Projekt ten jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Wolne Państwo Saksonia w ramach Strategii Doskonałości Rządu Federalnego i Krajów Związkowych.