4. SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI

PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU
Elastyczny – cyfrowy – zrównoważony

Toczące się obecnie w całym społeczeństwie dyskusje na temat pilnie potrzebnych działań na rzecz kompleksowej ochrony klimatu i ochrony zasobów naturalnych podkreślają potrzebę trwałego zwiększenia efektywności energetycznej i efektywności wykorzystania zasobów w istniejących i przyszłych technicznych procesach produkcyjnych. Jednocześnie szybka cyfryzacja gospodarki – podsumowana w ramach Przemysłu 4.0 oraz Internetu rzeczy (IoT) w połączeniu z nowymi możliwościami sztucznej inteligencji (AI) – zasadniczo zmienia sposób produkcji i pracy. Nie należy zapominać, że fabryka przyszłości to także system społeczny, w którego centrum znajdują się ludzie. Oznacza to, że ważne są także akceptacja, znaczenie, sprawiedliwość społeczna i korzyści dla społeczeństwa. Tylko socjotechniczne spojrzenie systemowe na środowisko produkcyjne może przynieść trwałe rezultaty.

IV Polsko-Saksoński Dzień Innowacji dotyczy megatrendów zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, a w tym roku koncentruje się na temacie zrównoważonych ekologicznie, ekonomicznie i społecznie technologii produkcji innowacyjnych produktów. W tym celu Dzień Innowacji łączy naukowców, firmy i podmioty zajmujące się transferem technologii z Polski i Saksonii, tworząc konkurencyjną na skalę międzynarodową sieć. Celem jest skuteczne i trwałe rozszerzenie współpracy między krajami sąsiadującymi w dziedzinie badań i rozwoju. Wspólnie mają być rozwijane zarówno impulsy dla wzrostu regionu, jak i konkurencyjne w skali międzynarodowej rozwiązania w zakresie zmian społecznych.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, którego celem jest efektywna i trwała rozbudowa transgranicznej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI, gdzie zostaną zaprezentowane najlepsze przykłady transferu wiedzy i technologii w obu krajach.

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI oferuje platformę do łączenia partnerów, inicjacji kooperacji, możliwości finansowania oraz uwidaczniania sukcesów.

  • W jaki sposób trendy zrównoważonego rozwoju wpływają na przemysł Europy Środkowej?
  • W jaki sposób MŚP mogą sprostać wyzwaniom zmieniających się rynków i przełomowych technologii?
  • Jaki jest potencjał innowacyjny długoterminowej współpracy między sektorem badań i  przemysłu, zwłaszcza dla MŚP?

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 1

Czwartek 15. Września 2022

12:00 Rejestracja uczestników oraz bufet kawowy

13:00 Uroczyste otwarcie Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

Prof. Arkadiusz Wójs
Rektor Politechniki Wrocławskiej

Michael Kretschmer
Premier Saksonii

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Martin Kremer
Konsul Generalny Niemiec

Prof. Ronald Tetzlaff
Prorektor Technische Universität Dresden

Prof. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

13:30 Uroczyste podpisanie umowy o współpracy

14:10 Przerwa kawowa

14:30 Sesja 1: Przyszłość kształtuje się już teraz – potencjał współpracy sąsiedzkiej

Współpraca Saksońsko-Polska
Prof. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska

Zmiany strukturalne w regionach energetycznych
Prof. Michael Beckmann, Technische Universität Dresden

Przyszłość europejskiego przemysłu w kontekście aktualnych wyzwań
Dr Adam Węgrzyn, Instytut Zrównoważonego Gospodarowania Energią, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

16:00 Rozmowy B2B oraz R2B

16:30 Zwiedzanie Hali Stulecia dla chętnych – (po wcześniejszej rejestracji)

18:00 Uroczysta kolacja

Politechnika Wrocławska
Budynek H14
Stanisława Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

SAKSOŃSKO-POLSKI DZIEŃ INNOWACJI: DZIEŃ 2

Piątek 16. Września 2022

9:00 Otwarcie Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

Katja Meier
Saksońska minister sprawiedliwości oraz ds. demokracji, Europy i równości

9:20 Sesja 2: Wyzwania dla zrównoważonego przemysłu środkowoeuropejskiego

Tytuł zostanie wkrótce uzupełniony
Dr Joanna Helman, Politechnika Wrocławska

Zrównoważony rozwój jako szczególne wyzwanie dla MŚP działających w łańcuchu dostaw
Dirk Vogel, AMZ Sachsen

Innowacyjne rozwiązania gospodarki cyrkularnej w odpowiedzi na rosnącą złożoność materiałową produktów
N.N.

10:40 Przerwa kawowa

11:00 „Transfer przez młode głowy“ – Prezentacja innowacyjnych projektów z Polski i Saksonii

11:40 Sesja 3: Silne MŚP jako gwarancja stabilnej i zrównoważonej Europy

Silne MŚP jako gwarancja stabilnej i zrównoważonej Europy
Dr Rafał Trzaska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Approaches for the fast and agile development of sustainable products for rapidly and seriously changing markets
Alexander Pabst, Rolls-Royce Electrical

Tytuł zostanie wkrótce uzupełniony
Prof. Jacek Reiner, Politechnika Wrocławska

Odporna i niezawodna produkcja dzięki prostej, bezpiecznej i skalowalnej komunikacji pomiędzy obiektami fizycznymi i systemami komputerowymi
N.N.

13:00 Podsumowanie i zakończenie Saksońsko-Polskiego Dnia Innowacji

13:10 Bufet obiadowy

Politechnika Wrocławska
Budynek H14
Stanisława Wyspiańskiego 40
50-370 Wrocław

Rejestracja

Rejestracja jest możliwa pod następującym linkiem:

Kontakt

Dr inż. Tadeusz Lewandowski
Politechnika Wrocławska
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z gospodarką

Tel.: +48 71 320 24 65
E-mail: tadeusz.lewandowski@pwr.edu.pl

Thomas Guddat
Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

Tel.: +48 71 313 11 60

Barbara Rogowska
Wrocławskie Centrum Akademickie
Koordynator

Tel.: +48 71 798 13 15
E-mail: barbara.rogowska@um.wroc.pl

Maike Heitkamp-Mai
Referent ds. międzynarodowych

Technische Universität Dresden
Obszar Nauk inżynieryjnych

Telefon: +49 351 463 33981
E-mail: maike.heitkamp-mai@tu-dresden.de

Dr Albert Langkamp
Technische Universität Dresden
Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Telefon: +49 351 463 38151
E-mail: albert.langkamp@tu-dresden.de

Partnerzy